އިޓަލީގައި ދިރިއުޅެމުންދިއަ ދިވެހި ފިރިހެނެއް އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލައިފި

އިޓަލީވިލާތުގެ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅެމުންދިއަ ދިވެހި ފިރިހެނެއް އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލައިފިއެވެ.

އެ ގައުމުގައި މަރާލާފައިވަނީ ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ވައިމަތީގެ، މަހްމޫދު އިމާދު (44އ) އެވެ.

އޭނާގެ އާއިލާއާ ހަވާލާދީ “ސަން” ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި މަހްމޫދު އިމާދުގެ ހަށިގަޑު ފެނިފައިވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅެމުން އައި ގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި ދަންޖައްސާފައި ހުއްޓައެވެ. އަދި އޭނާގެ އިނގިލިތައް ވެސް ބުރިކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް  އިމާދުގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ސަން އޮންލައިންގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި، ބަފައިބެ މިވަގުތު ހުރީ ގެސްޓްހައުސްއެއް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އައިސް ނޮޅިވަރަންފަރުގައިކަމަށްވެސް މިޚަބަރުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މަޙްމޫދުގެ ކޮއްކޮއާއި ހަވާލާދީ މީޑިއާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މަހުމޫދޫގެ މަރުގެ މަޢުލޫމާތު އެންމެ ފުރަތަމަ ޢާއިލާއަށް ލިބުނީ މަޙްމޫދުގެ އަންހެނުންގެ ފަރާތުންނެވެ. އަދި މަޙްމޫދު މަރުވެެފައި ވަނިކޮށް ފުރތަމަ ފެނުނީ އޭނާގެ މައިދައިތައަށެވެ.

މަޙްމޫދުގެ އަންހެނުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން މަހުމޫދު މަރާލުމަށްފަހު މަޙްމޫދުގެ ފޯނުވެސް އޮތީ ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައިފައެވެ.

މަހުމޫދުގެ ބޭބޭ ފަތުހީއާއި ހަވާލާދީ އޮންލައިންނޫސް އަދަދުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުން ފަތުހީގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ޕޯސްޓްމޯޓަން ހަދަން ބޭނުންކަމަށާ އަދި ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ބާއްވަން ހަށިގަޑު މާލެ ގެންނަން ބޭނުންކަމަށްވެސް މަހުމޫދުގެ ބޭބެއާއި ހަވާލާދީ އަދަދުގައި ބުނެފައިވެއެވެ

މަޙްމޫދުގެ ކޮއްކޮއާއި ހަވާދީ މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުން މަހުމޫދު އިޓަލީގައި އުޅޭތާ މިހާރު އަށެއްކަ އަހަރުވެއްޖެއެވެ. އަދިއޭނާ ރާއްޖޭގައި ހުރެފައި އިޓަލީއަށް އެންމެފަހުން ދިޔައީ ހުސްވި މެއިމަހުގައެވެ. އަދި މި މަހުގެ 20 ގައި ރާއްޖެ އަންނަންވަނީ ޓިކެޓު ނަގާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ޖަރުމަން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖަރުމަނުޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. ޖަރުމަނުޓީމުން މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ ކުޅެވުނު ...

ވަރލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ފީފާ ވަރލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ. ފީފާ ވަރލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ ޓުއަރގެ ދެވަނަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރޮފީއާއެކު ޓުއަރއަށް ...

އައްޑޫގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް ބުނާ 60 ޕްރޮޖެކްޓް ހޯދާހޯދާވެސް ނުފެނުނު: ސައީދު

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވި 60 ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްދަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ކޮންތާކުކަމެއް ...