” ސޮއި 19 ” ގެ ނަމުގައި މީދޫގައި އައު ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

” ސޮއި 19 ” ގެ ނަމުގައި އަންނައުނު ވިއްކާ ފިހާރައެއް ރޭ  މީދޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

މީދޫ މަޖުދުއްދީންމަގުގައި ” ޗާމިން ” ގެސްޓް ހައުސްއާއި  އިންވެގެން ހުޅަގަށް ހުރި އިމާރާތުގައި” ސޮއި 19 ” ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މިފިހާރައިން  އަންހެން ، ފިރިހެން އަދި ކުޑަކުދީންގެ އެންމެފަހުގެ އަންނައުނު ލިބެންހުންނާނެކަމަށްވެސް މިފިހާރައިގެ ފަރާތުންވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

މިފިހާރަ ހުޅުވުމަށް ރޭ ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި މިފިހާރަ ހުޅުއްވައިދެއްވީ މީދޫގެ އިސްރައްވެއްސެއްކަމުގައިވާ ނިޔަދުރުގަސްދޮށުގޭ މުހައްމަދުދީދީއެވެ. ރޭ ހުޅުވުނު މިފިހާރައިން ރޭ ވިޔަފާރި ކުރެއްވިފަރާތްތަކަށް ފިހާރައިގެ ފަރާތުންވަނީ %20 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދެއްވާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރައީސްގެ ބޮޑުބޭބެ މޫސާ ޞާލިހު ބަރުލަމާނީ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ރައީސް ސޯލިހްގެ ބޭބޭފުޅު އަދި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ސޯލިހް ބަރުލަމާނީ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. ބަރުލަމާނީ ...

މުލަ ރޯދަަ ދުވަހަކީ ހޯމަ ދުވަސްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ މުލަ ރޯދަ ދުވަހަކީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަސް ކަމުގައި ރަސްމީކޮށް ކަނޑައަޅައިފި އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އިސްލާމިކް ...

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫން މިއަދު އިތުރު 7 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫން މިއަދު އިތުރު  7 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މި 15 މީހުންގެ ...