އިތުރު 07 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، އިތުރު 07 ރަށެއް މިއަދު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

މިއަދު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައި ރަށްތަކަކީ ނ.ކުޑަފަރި، ނ.ވެލިދޫ، ރ.އަލިފުށި، ފ.ބިލެތްދޫ، ދ.މާއެނބޫދޫ، ގއ.މާމެންދޫ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާއެވެ.

މި ރަށްތައް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސް، އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އިތުރު ކަންކަން ބެލުމަށެވެ.

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި އޮންނަތާ މިހާރު އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކެވެ. އެ ރަށްތައް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައީ އޮގަސްޓު 28 ގައެވެ.

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު، އައްޑޫ ސިޓީން އިއްޔެ ވަނީ 51 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން އިއްޔެ 141 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މިއަދު އިތުރު 07 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާއިރު، މި ވަގުތު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ 31 އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސ. މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ހެވީ ފޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ...

ހުޅުމީދޫގައި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮންޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކޮށްފައިވާ އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު އެއް އިންވެސްޓްމަންޓް

ހުޅުމީދޫގައި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮންޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކޮށްފައިވާ އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު އެއް އިންވެސްޓްމަންޓް ...

އެފްއޭކަޕް ޗެމްޕިއަންސް ލެސްޓާގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ވިހުރުވާލީ ފަލަސްތީނު ދިދަ

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އިގިރޭސި އެފްއެޭ ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލެސްޓާސިޓީގެ ފްރާންސްގެ 21 އަހަރުންދަށުގެ ގައުމީ ...